kairehabolrefefifestprojtifaga.co

consider, that you are not..

All posts in Classic Rock

Psalm 62, vers 1, 4 en 5 - Kees Deenink, Meindert Boekel - Te Deum Laudamus (Vinyl)

By Kagasho on 9 Comments

9 comments

  1. Psalm 1 Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. 2 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. 3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. 4 Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden; u zult zijn als een hellende wand, een instortende.
  2. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun.. 2 Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.. 3 Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.. 4 Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur.
  3. Uitleg over Psalm 1 Psalm 1 is een bijzondere psalm: deze psalm is geen dialoog met de Heere, maar een leerdicht die de luisteraars en lezers aanspreekt om de juiste weg te kiezen. In de Herziene Statenvertaling staat er daarom boven deze Psalm: Twee wegen. Wanneer wij dit opschrift lezen, komt wellicht de gedachte van.
  4. Psalm 62 vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God; Van Hem wacht ik een heilrijk lot; Hij immers zal mijn rotssteen wezen, Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, Mijn toevlucht en .
  5. Psalm 62 is een heel mooie Psalm om mee in de stilte tot God te gaan. Lees deze Psalm maar eens en trek er dan heel bewust tijd voor uit om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Niet even vlug tussendoor, maar plan zo nodig één of meerdere momenten in uw agenda. Dat klinkt zakelijk, maar anders komt het er wellicht niet van.
  6. Hij overdenkt ook hoe zijn vijand hem van zijn hoogte wil storten. Ze bakken wel zoete broodjes, maar achter zijn rug om verwensen ze hem. Boven psalm 62 staat: een psalm van David. Dat staat boven veel psalmen. Soms heeft David de psalm zelf gedicht, soms is de psalm van later datum en in een bundel terecht gekomen, die naar David is genoemd.
  7. Psalm 1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Jedútun." 'n Psalm van Dawid. 2 Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my heil. 3 Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie grootliks wankel nie. 4 Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, julle almal hom verbrysel soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur?
  8. Psalm Vers 1 Mijn ziel is immers stil tot God; Van Hem wacht ik een heilrijk lot; Hij immers zal mijn rotssteen wezen, Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: Ik zal geen grote wank'ling vrezen. Vers 2 Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij dan Het kwade nog van zulk een man? Uw kracht is veel te zwak en teder;.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *